Upravit stránku
04.09.2017

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou.

 

Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Dotaci nelze využít na domy   určené k rekreaci.

Varianty podpory:

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

- výše dotace je až 20 000,- Kč + 3 500,- Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem

 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

- výše dotace je až 30 000,- Kč + 3 500,- Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

- výše dotace je až 60 000,- Kč v kombinaci s využitím srážkové vody nebo 45 000,- Kč bez kombinace s využitím srážkové vody + 3 500,- Kč/m³ nádrže + 10 000,- Kč na    projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

- podmínkou je úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové/přečištěné vody

 

Žádosti jsou přijímány elektronicky od 7.9.2017 od 10.00 hod.

Zdroj: www.sfzp.cz