Upravit stránku

AKCE ukončena k 31.12.2016

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V HODNOTĚ 25.000,- Kč ZDARMA

 

Od 1.9.2016 do 31.12.2016 jsme pro Vás připravili akci. Ke každému rodinnému domu Vám vyřídíme stavební povolení v hodnotě 25.000,- Kč ZDARMA.

Na základě ověřené plné moci Vám zajistíme územní řízení, stavební povolení (ohlášení stavby):

 • projednání stavebního záměru se stavebním úřadem
 • potřebná dokumentace, doklady, vyjádření a stanoviska
 • písemné souhlasy vlastníků okolních pozemků
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí
 • žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • radonový posudek
 • kompletace potřebných dokladů a zajištění kopií


Cena zahrnuje služby spojené s vyřízením stavebního povolení.


Poplatky za vystavení a vypracování různých průzkumů, vyjádření a posudků (např. poplatek za vydání

stavebního povolení, radonový posudek, hydrogeologický posudek, atd.) hradí investor.

Podmínka akce:

 • projektová dokumentace a stavba rodinného domu bude zhotovena společností AITIA, s.r.o. Vysoké Mýto
 • Smlouva o dílo bude podepsána do 31.1.2017

AKCE ukončena k 30.6.2016

V případě uzavření smlouvy o dílo na stavbu rodinného domu z naší katalogové nabídky do 30.6.2016, poskytujeme našim klientům zdarma dodávku a montáž přetlakového větracího zařízení „ELAIR F“.

Poznámka: zařízení lze umístit v půdním prostoru

Výhodou instalace přetlakového větrání je:
 

 • přívod čerstvého vzduchu do domu. Snaha o snížení tepelných ztrát, mnoho lidí vede k omezení přirozeného větrání okny, což má za následek zvyšování koncentrace škodlivých látek, relativní vlhkosti a rozmnožováním plísní.
 • přivádí do prostor takové množství vzduchu, které nenarušuje tepelnou pohodu.
 • odstraňuje typické příznaky „nezdravého domu“. (např. pálení a svědění očí, permanentní rýmu, ucpaný nos, sucho či bolest v krku, dušnost až astmatického rázu, pocit nedostatku vzduchu k dýchání, chrapot, kožní problémy, bolest hlavy, únava ve dne, nespavost nebo poruchy spánku, poruchy soustředění atd.)
 • vytváří zdravé prostředí, ideální pro alergiky a astmatiky. Je příznivější pro dětské obyvatele domu.
 • zbavuje prostory nadměrné vlhkosti, brání kondenzaci vody na stěnách a dalších stavebních konstrukcích, brání vzniku hub a plísní, narušujících stavební konstrukce, omítky, výmalby, tapety a brání i tvorbě vhodných životních podmínek pro mikroorganismy typu Stafylokok a Streptokok.
 • zajistí čisté prostředí bez prachu a pylu.
 • sníží koncentraci radonu a těkavých organických sloučenin, jako jsou přirozené lidské a zvířecí pachy, parfémy, výpary z nábytku, koberců, barev, laků, lepidel, odpadových košů, čisticích prostředků atd.).
 • v neposlední řadě nenabízí přiotevřená okna bytovým zlodějům.