Upravit stránku
04. 09. 2017

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní ...

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou.

Dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Dotaci nelze využít na domy   určené k rekreaci.

Varianty podpory:

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

- výše dotace je až 20 000,- Kč + 3 500,- Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem

 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

- výše dotace je až 30 000,- Kč + 3 500,- Kč/m³ nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

- výše dotace je až 60 000,- Kč v kombinaci s využitím srážkové vody nebo 45 000,- Kč bez kombinace s využitím srážkové vody + 3 500,- Kč/m³ nádrže + 10 000,- Kč na    projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

- podmínkou je úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové/přečištěné vody

 

Žádosti jsou přijímány elektronicky od 7.9.2017 od 10.00 hod.

Zdroj: www.sfzp.cz