Upravit stránku
30. 04. 2015
Od 1.dubna 2015 spouští Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy v celé ČR.

Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na webových stránkách programu a to od 15.května 2015. Příjem žádostí bude ukončen vyčerpáním finančních prostředků nebo nejpozději 31.října 2015. Finanční prostředky pro čerpání jsou stanoveny ve výši 600 000 000,- Kč.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení obálky budovy – výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy) a na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dále pak na efektivní využití zdrojů energie – výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, uhelné brikety nebo maz) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např.kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel), dále na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických systémů a na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Podporu lze také získat na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Výše dotace je u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů. Maximální výše podpory u rodinných domů je 5 mil. Kč a u bytových domů je to 10 mil. Kč.

www.novazelenausporam.cz