Upravit stránku
27. 05. 2016
Státní fond rozvoje bydlení přijímá od 21.dubna 2016 žádosti do Programu 600 – Úvěr pro mladé na bydlení.

Úvěr lze využít na pořízení novostavby rodinného domu nebo bytu, na koupi domu nebo bytu, na pořízení obydlí změnou stavby nebo její části na stavbu pro bydlení a na převod družstevního podílu v bytovém družstvu.

Žadatelem musí být osoba mladší 36 let, pečující o dítě do 6 let, která v době podání žádosti o úvěr není vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemce družstevního bytu. Program 600 je poskytován na pořízení obydlí. Není možné ho využít na rekonstrukci bydlení jehož jste již vlastníkem.

Výše úvěru je poskytována maximálně do výše 50% skutečných nákladů na výstavbu, maximálně do výše 50% z nižší ceny převodní nebo odhadní a minimálně 50.000,- Kč a maximálně 600.000,- Kč. Součet výše úvěru z tohoto programu a výše úvěru poskytnutého jinou osobou nesmí přesáhnout 90% skutečných nákladů na výstavbu nebo 90% z nižší ceny odhadní nebo převodní.

Úroková sazba je minimálně ve výši referenční sazby EU + 1-2% s fixací nejdéle na dobu 5 let. Splatnost úvěru je 15 let. Fond umožňuje odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění, dále umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let. Fond si neúčtuje poplatky za mimořádné splátky nebo za předčasné splacení úvěru.

Více informací na www.sfrb.cz