Upravit stránku
16.01.2014
Při dodání práva stavby bytu či domu splňujících podmínky stavby pro sociální bydlení dle § 48a Zákona o DPH se uplatní snížená sazba daně 15%.

V návaznosti na nedělitelnost stavby a pozemku, na němž stavba stojí a použití stejného daňového režimu z hlediska sazby daně se jak u dodání práva stavby pro sociální bydlení, tak i u dodání pozemku zastavěného touto stavbou uplatní snížená sazba daně.

Bytem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (např. komora, sklep atd.).

Rodinným domem pro sociální bydlení definuje Zákon o DPH jako rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2, přičemž celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.