Upravit stránku

Zděné domy jsou velmi oblíbené pro své stavebně technické vlastnosti a svou tradici. Moderní stavební materiály zajistí rodinným domům především nízkou energetickou náročnost a zdravé prostředí. V AITIA používáme především keramické zdicí systémy Porotherm a Heluz.

Při volbě zděného konstrukčního systému rozhoduje vždy charakter neboli účel budovy, skladba základového podloží a v neposlední řadě také požadavky investora. Vyberte si z našeho katalogu domů.

Sdělte nám své požadavky na rodinný dům a my vám pomůžeme vybrat vhodný zdicí systém.

Zděné domy AITIA

Stavíme nízkoenergetické zděné domy. Bydlete v novém.

 

Stavebně technické vlastnosti zdicích materiálů vyžadují navržení vhodné stavebně-energetické koncepce. Je nutné sledovat na příklad difuzní odpor zděné konstrukce a další vlastnosti použitých materiálů. Zcela jiné hodnoty difuzního odporu bude mít cihelný blok vyplněný minerální vatou a cihelný blok zateplený polystyrenem. Proto návrh konstrukce vždy svěřte do rukou odborníků. Navrhneme vám řešení, které bude uplatňovat všechna základní pravidla pro stavbu nízkoenergetických zděných domů. Dostanete informace o účinnosti systému, o jeho přednostech, pořizovacích a provozních nákladech.

Naše konstrukce zděných domů výrazně převyšují normové hodnoty ČSN 730540-2. Přesvědčte se sami:

 

Požadované hodnoty dle
ČSN 73 0540-2
Norma ČSNAITIA
PodlahaU = 0,45U = 0,24
StěnaU = 0,30U = 0,19
StřechaU = 0,24U = 0,14

 

Při výstavbě rodinných domů používáme jeden zdicí systém, a tak eliminujeme tepelné mosty, se kterými se pojí výskyt vlhkosti a plísní.

Řez - obvodové zdivo se zateplením

Navrhneme vám systém účinného větrání a vytápění domu

Větrání

  • podtlakový větrací systém, který dělíme na základní a centrální
  • tlakový větrací systém
  • rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla - rekuperace

Vytápění

  • plynem nebo elektřinou
  • tepelná čerpadla, rekuperace (teplovzdušné vytápění)
  • tuhá paliva, solární systémy