Upravit stránku

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

 

Ke každému katalogovému  rodinnému domu Vám vyřídíme stavební povolení.

Na základě ověřené plné moci Vám zajistíme územní řízení, stavební povolení (ohlášení stavby):

  • projednání stavebního záměru se stavebním úřadem
  • potřebná dokumentace, doklady, vyjádření a stanoviska
  • jednání se správci dotčených inženýrských sítí
  • žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
  • radonový posudek
  • kompletace potřebných dokladů a zajištění kopií


Poplatky za vystavení a vypracování různých průzkumů, vyjádření a posudků (např. poplatek za vydání

stavebního povolení, radonový posudek, hydrogeologický posudek, atd.) hradí investor.

Podmínka akce:

  • projektová dokumentace a stavba rodinného domu bude zhotovena společností AITIA, s.r.o. Vysoké Mýto