Upravit stránku

Standardní dodávka domu na klíč

Patrový dřevostavba

Difúzně uzavřený systém


Tato specifikace obsahuje informace o technickém provedení a vybavení standardního domu v provedení dřevostavba – dům na klíč.
Uvedený rozsah dodávek lze dle přání investora upravovat. Rozsah dodávek je součástí Smlouvy o dílo.
Pokud dojde během realizace ke změnám ze strany investora, bude na tyto vícepráce sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo.

Provedení domu je v souladu se stavebními normami a předpisy platnými v ČR v době podání žádosti o stavební povolení.

Rozsah dodávky obsahuje

 

  

    Přípravné a projektové práce
 

 • Projektová dokumentace rodinného domu ke stavebnímu
  řízení pro získání oprávnění k realizaci stavby v počtu 3 paré

 • vyřízení stavebního povolení


  

    Spodní stavba - základy
 

 • Výškové zaměření pozemku pro osazení domu na parcelu

 • Sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 mm a její uložení na pozemku investora

 • Hloubení základových rýh pro základové pasy, které nevyžadují pažení, uložení zeminy na pozemku investora

 • Uložení zemnícího pásku FeZn 30 x 4 mm do základových pasů

 • Vylití základových pasů betonem C16/20, obvodových - š. 500 mm, v. 800 mm, vnitřních – š. 400 mm, v. 400 mm

 • Navýšení základových pasů - 2 řady ztraceného bednění š. 300 mm, v.500 mm vylitého betonem C16/20 a vyztužené ocelovou výztuží

 • Zhotovení ležaté kanalizace a uložení chrániček pro vodu a elektro

 • Zhotovení základové desky, tl. 100 mm z betonu třídy C20/25 vyztužené ocelovou sítí 150 x 150 x 6 mm

 • Tepelná izolace soklu – extrudovaný polystyren tl. 60 mm


Standardní poměry místa stavby:
 

 • třída těžitelnosti zeminy max. F3

 • svažitost pozemku max. 2%

 • běžné geologické poměry

 • předpokládá se nízké radonové riziko bez nutnosti protiradonového opatření


 

Vrchní stavba dřevostavby
 

Panelový konstrukční systém firmy AITIA je zhotoven z masivních KVH hranolů ze sušeného smrkového dřeva, které splňuje normu
ČSN EN 15497. Hranoly jsou mimořádně tvarově stálé a neobsahují žádné zdravotně závadné látky. Jednotlivé panely jsou vzájemně
spojeny a kotveny do základových prahů pevně připojených do základové desky. Používáme certifikovaný spojovací materiál, který
je speciálně určený k montáži dřevostaveb a zajišťuje dokonalou stabilitu stěn.


Obvodové nosné panely
 

Obvodové nosné panely mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, nízké tepel né ztráty, které snižují potřebu energie na vytápění.
Obvodová konstrukce je vyrobena v souladu s normou ČSN 730540-2:2011 “Tepelná ochrana budov”.
Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla u obvodových lehkých konstrukcí U = 0,20 W/m².K.
Obvodová stěna naší dřevostavby má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,13 W/m².K.
 

Skladba obvodové stěny celkové tloušťky 350 mm (skladba směrem dovnitř):

 

 • omítka silikonová tl. 1,5 mm, točená, v jednom světlém odstínu

 • podkladní dvouvrstvý tmel s vyztužující sklotextilní tkaninou

 • tepelně izolační desky – polystyren EPS 70 F tl. 140 mm

 • deska OSB P+D tl. 15 mm

 • dřevěná konstrukce z KVH hranolů 80x140 mm + tepelná izolace tl. 160 mm

 • instalační předstěna z ocelových profilů

 • parozábrana

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 

Vnitřní nosné stěny


Skladba vnitřní nosné stěny celkové tloušťky 140 – 180 mm:

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • deska OSB P+D tl. 15 mm

 • dřevěná konstrukce z KVH hranolů + tepelná izolace tl. 80 mm - tl.100 mm

 • instalační předstěna z ocelových profilů

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 

Skladba vnitřní nenosné sádrokartonové stěny celkové tloušťky 100 – 125 mm:

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • podkonstrukce z ocelových profilů + tepelná izolace tl. 80 mm - tl. 100 mm

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě


Schodiště interiérové
 

Schodiště je dřevěné, zadlabané vč. zábradlí. Materiál: buk cink, barva: přírodní.


Podlahy
 

Skladba podlahy v přízemí:
 

 • pochozí vrstva (plovoucí podlaha, keramická dlažba, atd.)

 • anhydritový potěr tl. 55 mm

 • separační PE folie

 • podlahový polystyren EPS 100, tl. 180 mm

 • zhotovení hydroizolace
   

Skladba podlahy v podkroví:
 

 • pochozí vrstva (plovoucí podlaha ,keramická dlažba, atd.)

 • deska OSB P+D tl. 15 mm

 • kročejová izolace tl. 20 mm

 • deska OSB P+D, tl. 25 mm

 • KVH hranoly 120 x 200 mm
   

Skladba podlahy v půdním prostoru o ploše 8 m² (u sedlových a valbových střech):

 • deska OSB P+D tl. 25 mm
   

Stropní konstrukce

Skladba podhledu v přízemí (shora směrem dolů)
Konstrukce podhledů zavěšená na systémových závěsech s ocelovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním:
 

 • podkonstrukce z ocelových profilů + minerální izolace tl. 160 mm

 • parozábrana

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 

Skladba podhledu v podkroví (shora směrem dolů)
Konstrukce podhledů zavěšená na systémových závěsech s ocelovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním:
 

 • podkonstrukce z ocelových profilů + minerální izolace tl. 280 mm

 • parozábrana

 • sádrokartonová deska tl. 12,5 mm

 • interiérový nátěr – výmalba v bílé barvě

 

Střešní konstrukce
 

Střešní konstrukce je provedena z KVH hranolů.

Skladba střešní konstrukce (shora směrem dolů):
 

 • střešní krytina dle výběru investora (360,- Kč/m2 vč. DPH)

 • dřevěné laťování impregnované

 • impregnované kontralatě + difuzní folie

 • dřevěný krov – KVH hranoly 60 x 220 mm

Standardní přesah střechy na štítové straně do š. 250 mm, na straně okapové do š. 500 mm.
Ukončení přesahů střechy je provedeno podbitím z desek OSB P+D tl. 22 mm opláštěné polystyrenem a vyztužující sklotextilní tkaninou do tmelu. Finální úprava je provedená ze silikonové omítky tl. 1,5 mm světlého odstínu.

Odvodnění střechy je zajištěno okapovým systémem z poplastovaného plechu. Svody jsou vedeny k horní úrovni spodní stavby.


Okna a balkónové dveře
 

Všechna okna a balkónové dveře jsou plastové s dorazovým těsněním, oboustranně bílé, zasklená izolačním trojsklem - součinitel prostupu tepla zasklením Ug = 0,60 W/(m².K).
Plastový rám - hodnota tepelného prostupu rámu Uf = 1,10 W/(m².K).
Hodnota tepelného prostupu oknem Uw=0,77 W/(m2K).
Kování štulpové L, otevíravé, sklopné s mikroventilací
Okenní klika bezpečnostní s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

Okna a balkónové dveře jsou dodávány ve standardním provedení bez mřížek, žaluzií a rolet. Balkónové dveře jsou dodávány ve standardním křídlovém provedení bez posuvu. V případě nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl ceny vybraného provedení.

Vnější parapety – tažený hliník, povrchová úprava komaxit (RAL standardní), eloxování s vysokou odolností proti UV záření

Vnitřní parapety – plastové, komůrkové v barvě bile
 

Střešní okna
 

Standardní dodávka střešních oken vč. oplechování.
Množství a velikost se řídí podle aktuální typové projektové dokumentace daného domu.
 

Vchodové dveře
 

Vchodové dveře jsou plastové, jednokřídlé, oboustranně bílé, průchozí šířka 800 mm, průchozí výška 1970 mm. Kování VD L Tandeo, 3-bodový automat. Dveřní klika v provedení klika-koule, barva bílá opatřená tříbodovým automatickým zámkem, zámková vložka. Výplň dveří ve standardní dodávce je plná plastová nebo částečně prosklená bez dělících příček. Dveřní křídlo lze vyplnit sklem, nebo ozdobnými výplněmi. U nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení.


Garážová vrata
 

Garážová vrata sekční s el. pohonem (26.000,- Kč/ks vč. DPH) u RD s garáží.

Zábradlí venkovní

 

Zábradlí venkovní hliníkové. Podle aktuální typové projektové dokumentace daného domu.


Dveře interiérové
 

Interiérové dveře jsou dodávané dle výběru investora ve standardním provedení (3.000,- Kč/ks vč. DPH), obložkové zárubně falcové (2.100,- Kč/ks vč. DPH), kování v povrchové úpravě nerez (400,- Kč/ks vč. DPH). Při výběru nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení.

 

Podlahové krytiny
 

Keramická dlažba v ceně 450,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora

 • navržena v kuchyni, koupelně, WC, technické místnosti, chodbě , zádveří

 • standardní způsob pokládky dlažby na střih včetně spárování

 • soklový pásek do výšky 80 mm ukončený akrylátovým tmelem

 • dlažba se lepí do tenkovrstvého tmelu + v koupelně hydroizolační nátěr

 • standardní rozměr dlaždice je cca 300x300 mm

 • Plovoucí laminátová podlaha v ceně 300,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora

 • je navržena v pokojích a obývacím pokoji

 • podložka pod plovoucí podlahy MIRELON tl. 3 mm

 • soklové lišty ve standardním provedení

 • přechodové lišty jsou dodány v základním provedení

V případě rodinného domu s garáží, bude podlahový povrch v garáži opatřen nátěrem.
Je možné zvolit si jiný druh podlahové krytiny, umístění i způsob pokládky. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.


Obklady
 

Obklady stěn v koupelně a WC v ceně 300,- Kč/m² vč. DPH dle vlastního výběru investora

 • v koupelně do výšky 210 cm na WC do výšky 140 cm

 • způsob lepení je do tenkovrstvého tmelu (hydroizolační nátěr)

 • standardní obklad na střih a včetně spárování

 • rohové a ukončovací lišty v bílém plastovém provedení

 • standardní rozměr obkladu je cca 200x250 mm

Listely, bombáta a obklad za kuchyňskou linkou nejsou v ceně standardní dodávky.

Je možné zvolit si jiný rozměr, způsob pokládky i umístění. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.


Vytápění a ohřev TUV
 

Vytápění rodinného domu je řešeno ve dvou variantách.
První varianta krbová kamna s výměníkem a elektrokotel záložní zdroj.
Druhá varianta tepelné čerpadlo vzduch/voda s  integrovaným bojlerem 190 l pro ohřev TUV a integrovaný elektrokotel 3 kW.
V 1.NP rozvody pro podlahové teplovodní vytápění včetně rozdělovače a 1 ks termostatu, potrubí PEX/AL/PEX 16x2 mm.
1 x žebříkový radiátor 600/1820, RAL 9016.

Je možné zvolit jiný druh, rozsah a provedení systému vytápění a ohřevu TUV.
V případě nadstandardní dodávky bude cena navýšena o rozdíl vybraného provedení a naopak.

 

Elektroinstalace
 

Rozvod kompletní elektroinstalace v RD od domovního rozvaděče, který je součástí standardní dodávky. Elektrorozvody měď. Zásuvky a vypínače ABB Tango v bílé barvě. Vývod světla ukončený svorkou. Zhotovení hromosvodu.

Standardní rozsah dodávky – dle specifikace typového domu:

 • hlavní vchod (závětří) – 1 vývod pro světlo, 1 venkovní vypínač

 • chodba / zádveří – 1 vývod pro světlo, 2 vypínače (střídavé), 2 jednoduché zásuvky

 • pokoje – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 2 dvojité zásuvky, 2 jednoduché zásuvky

 • obývací pokoj – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 2 dvojité zásuvky, 2 jednoduché zásuvky

 • jídelní kout – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvka

 • kuchyň – 2 vývody pro světlo (stropní + kuchyňská linka), 2 vypínače, 2 dvojité zásuvky nad pracovní deskou, 2 jednoduché zásuvky, 1 vypínač na sporák + sporáková zásuvka

 • koupelna – 2 vývody pro světlo (stropní + nad umyvadlem), 2 vypínače

 • 2 jednoduché zásuvky, ventilátor s hydrostatem

 • WC – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvka, ventilátor s doběhem

 • technická místnost – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 dvojitá zásuvka

 • šatna – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 jednoduchá zásuvka

 • půda – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač

 • terasa – 1 vývod pro světlo, 1 venkovní vypínač

 • garáž – 1 vývod pro světlo, 1 vypínač, 1 dvojitá zásuvka

 

Součástí dodávky je revizní zpráva.
Je možné upravit druh, rozsah a provedení elektroinstalace. Vše bude řešeno doplatkem rozdílu cen v konečné kalkulaci.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. zabezpečovací zařízení apod. nejsou součástí standardní dodávky.
 

Rozvody vody a kanalizace
 

Kompletní vnitřní rozvody studené a teplé vody plastové trubky z PPR izolované pěnovou izolací vedené od vodoměru k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvody vnitřní kanalizace trubky z PVC-KG a PVC-HT (kuchyň, koupelna, WC, technická místnost).
Rozvody vody a kanalizace končí na hraně základové desky.

Součástí standardní dodávky je 1x zahradní kohout, 1x přípojka pračky, 1x přípojka myčky, tlaková zkouška.

Dešťová kanalizace, vodovodní přípojka s vodoměrnou šachticí, vodoměrem včetně uzavíracích armatur a přípojka kanalizace nejsou součástí standardní dodávky.


Sanitární zařizovací předměty
 

Rozsah standardní dodávky zařizovacích předmětů dle vlastního výběru investora:

 • Vana – v ceně 8.000,- Kč vč. DPH

 • Sprchový kout s vaničkou – v ceně 11.000,- Kč vč. DPH

 • WC kombi vč. sedátka – v ceně 3.800,- Kč vč. DPH

 • Umyvadlo – v ceně 1.100,- Kč vč. DPH

 • Umývátko – v ceně 900,- Kč vč. DPH

 • Vanová baterie bez příslušenství – v ceně 2.500,- Kč vč. DPH

 • Sprchová baterie bez příslušenství – v ceně 2.500,- Kč vč. DPH

 • Umyvadlová baterie bez příslušenství – v ceně 1.800,- Kč vč. DPH

Součástí standardní dodávky není bidet, umyvadlová výpusť click clack, sprchové sety, nerezové sifony, popř. jiná příslušenství k zařizovacím předmětům.

Napojení zařizovacích předmětů na vodu a kanalizaci je ve standardním provedení.

Počet a rozmístění zařizovacích předmětů odpovídá projektové dokumentaci typových domů.
Je možné upravit druh, rozsah a provedení instalace zařizovacích předmětů. Vše bude řešeno rozdílem cen v konečné kalkulaci.


Povrchová úprava soklu
 

 • podkladní dvouvrstvý tmel s vyztužující sklotextilní tkaninou

 • dekorativní omítka, střednězrný marmolit


Půdní stahovací schody
 

Vstup do půdního prostoru je řešen zateplenými skládacími schody JAP typ Lusso ZP, které zamezují prostupu tepla. Sendvičové víko je vyplněné tepelnou izolací,

opláštěné zinkovaným plechem v bílé barvě. Standardně dodávaný rozměr je 800x700 mm. U rodinných domů, kde je půdní prostor.

 

Požární bezpečnost
 

Rodinný dům je vybaven zařízením autonomní detekce kouře.
Hasicí přístroj a jiná signalizační zařízení nejsou součástí standardní dodávky.

 
Doprava
 

Doprava je zdarma do 160 km od sídla společnosti.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti